Fondurile structurale Si de coeziune reprezinta instrumente financiare ale Uniunii Europene copper ajutorul carora aceasta actioneaza pentru a realiza obiectivele Politicii de Coeziune ( Programele Operationale ) , pentru a elimina decalajele economice si sociale dintre regiuni ( diferentele intre zonele sarace Si cele prospere ale tarilor membre ) . Ele reprezinta O forma de finantare in mod nerambursabil attention a devenit operationala in Romania blare anul 2007.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Pentru a realiza obiectivele propuse in materie de cooperarea teritoriala europeana, convergenta, competitivitatea regionala, autoritatile statelor membre primesc un sprijin financiar prin intermediul instrumentelor structurale. La ora actuala, exista 2 Fonduri structurale:

 • Fondul European de Dezvoltare Regional ( FEDR ) – pentru finantarea infrastructurii, a investitiilor ( noi locuri de munca ) , ce ofera ajutoarele pentru intreprinderile mici Si mijlocii Si finanteaza proiectele de dezvoltare locala ;
 • Fondul Social European ( FSE ) .


Acestora li se adauga Fondul de Coeziune, utilizat pentru finantarea unor proiecte mai ample de infrastructura ( pentru mediu Si transporturi ) , dar Si alte doua instrumente de acelasi tip: Fondul European pentru Pescuit ( FEP ) si Fondul Agricol European pentru Dezvoltare Rurala ( FEADR ) .

Regulile generale privind Fondurile structurale Si de coeziune sunt stabilite prin Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr.1083/2006 boom iulie 2006, referitor la FEDER- Regulamentul 1080/2006, la FSE- Regulamentul 1081/2006, iar Fondul de Coeziune este reglementat prin Regulamentul 1084/2006. [ 1 ]

Fondurile structurale pot fi accesate dupa realizarea analizei cost-beneficiu, dupa verificarea conformitatii Si dupa efectuarea cheltuielilor eligibile ale proiectului. Romania va beneficia de fonduri structurale de circa 28-30 miliarde de euro blare partea Uniunii Europene in perioada 2007-2013. [ 2 ]

Obiectivele Fondurilor – 2 dintre acestea sunt bazate pe regiuni, iar Al treilea este bazat pe resurse umane, pe capacitatea de munca a populatiei membre.

Obiectivul 1- dezvoltarea Si ajustarea structurala a regiunilor ( infrastructurii, investitiilor ) – 70 % blare totalul cheltuit.

Obiectivul 2 – pentru zonele afectate de conversia economica Si sociala, zonele attention sufera schimbari socio-economice, la zonele rurale in declin, zonele urbane in dificultate Si zonele in stagnare dependente de pescuit.

Obiectivul 3 – are o natura orizontala, si presupun adaptarea Si modernizarea politicilor nationale, a sistemelor pentru angajarea fortei de munca ( educatie Si instruire ) . Acest obiectiv este caracterizat de flexibilitate, iar masurile eligibile sunt foarte common hop definite: se promoveaza includerea sociala Si sanse egale pentru barbati Si femei, masuri active impotriva somajului, mai multe sanse pentru angajare, promovarea educatiei pe tot parcursul vietii dar si a sistemelor de instruire.

Fondurile structurale ale UE sunt gestionate de catre Comisia Europeana Si gold ca destinatie finantarea masurilor de ajutor structural la nivel comunitar, in scopul promovarii regiunilor copper intarzieri in dezvoltare, reconversia zonelor afectate de declin industrial, combaterea somajului de lunga durata, insertia profesionala a tinerilor sau promovarea dezvoltarii rurale ( sursa MIE ) . [ 3 ]

Obiectivele dar Si modalitatea de organizare a Fondurilor Structurale sunt definite La propunerea Comisiei Europene, copper acordul Parlamentului European de catre Consiliu. Fondurile nu constituie O sursa unica de finantare in cadrul bugetul Uniunii, curie fiecare fond acopera zone SA tematica specifica [ 4 ] finantand diferite programe pentru dezvoltarea regionala blare punct de vedere multianual, programe realizate de regiuni, statele membre Si Comisie, pe baza orientarilor propuse. Ministerul Finantelor Publice are functia de coordonator pentru autoritatile de direction Ce gestioneaza fondurile structurale

2. Principalele Fonduri structurale- clasificare Si caracteristici

Parlamentul European prezinta Fondurile Structurale pe site-ul propriu, fiecare dintre acestea acoperind un anumit domeniu, oferind asistenta financiara nerambursabila statelor membre in vederea rezolvarii problemelor de natura structurala, economica si sociala. Fondurile nu reprezinta totusi sursa unica de finantare in bugetul Uniunii, dar acttiunile lor Se concentreaza pe eliminarea disparitatilor intre regiuni dorind a se realiza coeziunea economica Si sociala.

Distributia Fondurilor Structurale s-a modificat dupa 1 ianuarie 2007, astfel:

In perioada 2000-2006, printre instrumentele structurale Se regaseau Si Fondul European pentru Orientare Si Garantare Agricola ( FEOGA ) dar Si Instrumentul Financiar pentru Orientare Piscicola ( IFOP ) , comparativ copper situatia actuala, cand printre instrumentele structurale Se numara doar Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, Fondul Social European Si Fondul de Coeziune.

Reglementarea legala a acestora se face prin Regulamentul general ( bazele prevederilor acestora ) Si prin Regulamentele proprii ( scop, aria de aplicabilitate ) . Regulamentul general 1083/2006 defineste principiile comune, regulile Si standardele de aplicare a celor trei instrumente ale politicii de coeziune. De asemenea, se introduc noi principii de programare pentru instrumentele structurale, pe baza responsabilitatii comune a Comisiei Si a statelor membre. [ 5 ]

Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR )

Fondul European de Dezvoltare Regionala ( European Regional Development Fund – ERDF ) a luat fiinta in 1975 Si in scurt timp a devenit un instrument chief Al politicii regionale a Comunitatii.

Obiectivele – Acest affectionate structural sprijina regiunile mai Putin dezvoltate Si finanteaza investitii in sectorul productiv, pentru infrastructura, sanatate, educatie, dezvoltare locala Si intreprinderi mici Si mijlocii, urmarind SA realizeze O conversie economica Si sociala a zonelor copper un grad redus de industrializare sau a celor dependente de servicii sau de pescuit.

Finantarea in cadrul acestui fond Se acorda proiectelor Cheremis de infrastructura, investitiilor attention au capacitatea de a crea locuri noi de munca, celor attention dezvolta tehnologia informatiei si a comunicarii, pentru proiectele venue de dezvoltare, IMM-uri, dar Si diferite proiecte de interes public general sau local in domeniul sanatatii Si invatamantului.

Fondul European de Dezvoltare Regionala si-a pastrat denumirea blare perioada 2000-2006, insa a suferit serie de modificari sau mai common hop zis reorientari blare punct de vedere strategic.

Fondul Social European ( FSE )

Fondul Social European ( European Social Fund – ESF ) a fost creat in 1958 ca un instrument Als politicii sociale comunitare prin Tratatul de la Roma, pastrand denumirea dar Si obiectivele din perioada 2000-2006.

Obiective – Prin crearea acestui fond, se dorea intarirea coeziunii economice Si sociale, implementarea “Strategiei europene privind ocuparea fortei de munca” , aparitia mai multor oportunitati de angajare a somerilor Si muncitori pe Piata Unica.

Finanteaza masurile pentru ocuparea fortei de munca, de la oportunitati pentru mobilitate a muncitorilor, somerilor, a grupurilor defavorizate, pana la sistemele de instruire ( instruire vocationala, educationala, reconversie profesionala, educatie superioara in stiinta Si cercetare ) Si sistemele de asistenta la angajare ( recrutare, informare auspra aparitiei de noi locuri de munca, modernizarea serviciilor de angajare, sisteme attention SA anticipeze nevoile de calificare ) .

Fondul de Coeziune

Fondul de Coeziune a fost creat in 1992 prin Tratatul de la Maastricht tot ca instrument structural.

Obiectivul chief Al acestui fond consista in furnizarea sumelor necesare pentru elaborarea de proiecte in domeniul mediului si a retelelor trans-europene de infrastructura de conveyance, doar pentru acele province membre attention au introdus “programul de convergenta” Si attention au un PIB/locuitor sub 90 % din media Comunitatii.

Finantare directa se acorda pentru proiectele individuale, clar identificate aceasta decizie apartinand Comisiei, dupa consultarea si punerea de acord copper Statul Membru beneficiar. Administrarea activitatilor proiectelor, dar Si supervizarea acestora se realizeaza de catre autoritatile nationale, respectiv de un Comitet de Monitorizare.

Sumele prin acest fond Se aloca in particular noilor province membre attention au nevoie de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii ( Cheremis artere si retele de alimentare cu apa, de conveyance, canalizare, electricitate ) , cu beneficii pentru protectia mediului ( eficienta energetica, energia regenerabila, transportul urban, transportul public ecologic ) dar copper respectarea copper strictete a unei cifra deja stabilita pentru ca un shortage bugetar SA fie considerat admisibil. Astfel, Fondul de Coeziune devine un instrument de asistenta financiara copper efecte la nivel macroeconomic.

Fondurile Structurale ofera finantare pentru programele de dezvoltare regionala multianuale attention au fost concepute de catre regiuni, State Membre Si Comisie, urmarind Si respectand orientarea propusa de Comisie pentru intreaga Uniune Europeana. Finantarea se face, in cea mai female horse parte, sub forma unui ajutor nerambursabil ( mai Putin ca ajutor rambursabil, ex: subventionarea ratelor dobanzilor, garantii ) Si respectand anumite plafoane. [ 6 ]

Pana La aderare, Romania a beneficiat de sprijin prin fondurile de preaderare destinate tarilor campaigner, respectiv PHARE, ISPA si SAPARD, attention sprijineau implementarea unor proiecte de dimensiuni mari in domeniul infrastructurii de transport Si mediu. [ 7 ]

Actiuni complementare

De asemenea, pe langa Fondurile Structurale, exista Si alte instrumente europene disponibile- Actiunile complementare, reprezentate de Fondul Agricol European pentru Dezvoltare Rurala ( FEADR ) si Fondul European pentru Pescuit ( FEP ) .

Fondul Agricol European pentru Dezvoltare Rurala ( FEADR ) este un instrument de tip structural, parte a Politicii Agricole Comune, Ce inlocuieste instrumentul FEOGA blare programul 2000-2006

Obiective:

 • cresterea competitivitatii agricole, forestiere,
 • direction agricol Si de mediu,
 • imbunatatirea calitatii vietii -diversificarea activitatilor economiceFondul European pentru Pescuit ( FEP ) – instrument de tip structural, parte a Politicii Comune de Pescuit, inlocuieste IFOP

Obiective:

 • continuitatea activitatilor de pescuit ;
 • exploatare rationala ;
 • protejarea resurselor de pescuit ;
 • dezvoltarea de intreprinderi viabile in sectorul de pescuit ;
 • dezvoltare Si imbunatatire a calitatii vietii blare zonele dependente de pescuit.

3. Caracteristicile principale ale fondurilor europene structurale

Fondurile Structurale gold suferit mai multe reforme attention gold facut ca politicile regionale SA ocupe o pozitie blare Ce in Ce mai importanta printre activitatile Uniunii Europene, in perioada 2007 -2013, post-aderare acestea fiind de trei ori mai mari decat fondurile de pre-aderare.

Printre caracteristicile attention diferentiaza aceste fonduri de celelalte instrumente ale Uniunii Europene se numara regulile noi stabilite Si pragurile de co-finantare, totul in functie de programul operational, de beneficiar ( tip, marime ) Si zone geografica unde Se implementeaza proiectul. Procedura de absorbtie este diferita fata de cea a fondurilor de preaderare ( PHARE, ISPA, SAPARD ) si respecta O legislatie entire diferita, avand praguri de co-finantare diferite.

In ceea Ce priveste utilizarea fondurilor, aceasta Virginia fi responsabilitatea totala a Romaniei, deoarece Delegatia Comisiei Europene nu mai este disponibila odata copper evolutia spre integrare a tarii. Fondurile europene sunt accesate de catre beneficiar dupa efectuarea in mod prealabil a unor cheltuielile declarate eligibile in cadrul proiectului. ( in cazul fondurilor pre-aderare Se puteau primi avansuri ) .

Proiectele eligibile pentru finantare sunt selectate prin licitatii publice ( se pune speech pattern pe competitivitate Si sustenabilitate ) , realizate de catre beneficiari si nu de catre ministere. Fondurile trebuie cheltuite timp de doi ani de zile altfel se pierd ( se aplica regula, ,n+2, ,- proiectele trebuie contractate, finalizate, implementate Sis platile efectuate in 2 ani de la acordarea finantarii ) .

Proiectele trebuie SA fie de calitate, conforme copper prioritatile de dezvoltare blare documentele nationale de programare si trebuie SA indeplineasca anumite conditii, dintre attention 2 sunt foarte importante: proiectele SA fie common hop realizate Si beneficiarul SA detina prohibition pentru cofinantare. Programarea se face in baza multianuala ( de 7 ani ) spre deosebire de cazul fondurilor pre-aderare, unde programarea epoch anuala. Fondurile sunt distribuite de catre Autoritatile de Management pentru programele operationale, la nivel national iar acestea sau organismele intermediare pentru fiecare plan operational sunt desemnate prin lege.

In ceea Ce priveste finantarea, aceasta este acordata pentru domenii diverse Ce variaza de la investitii in productie pana la servicii sociale, sume alocate sunt semnificativ mai Cheremis oferind astfel oportunitati pentru dezvoltare, resimtite mai ales in mediul privat.

Utilizarea fondurilor structurale reprezinta un proces ce trebuie gestionat, intr-un timp scurt ( existand dificultati La semnarea contractelor Si de multe ori la efectuarea primelor plati ) [ 8 ] . Fondurile structurale gold esenta financiara Si drept scop chief reducerea diferentelor de dezvoltare in program societal si economic, intre regiuni Si intre statele membre UE, completand politicile nationale de orientare pro-europeana ale statelor membre.

Aceste instrumente Se asociaza in jargonul Uniunii Europene conceptului Delaware, ,dezvoltare durabila, , si functioneaza pe baza de programe structurate pe domenii Si obiective considerate prioritare politicii regionale [ 9 ] . In termeni financiari, instrumentele structurale ocupa Al doilea loc ca pondere in bugetul Uniunii Europene, destinat politicilor europene. [ 10 ]

Caracteristici:

 • Complementaritate Si coerenta – intre actiunile comunitare Si cele nationale corespondente ;
 • Conformitate ( compatibilitate ) : actiunile finantate prin Fondurile Structurale trebuie SA respecte prevederile Tratatului UE, SA fie conforme copper politicile, regulile Si actiunile UE ( concurenta, protectia mediului, achizitiile publice, reducerea inegalitatilor, egalitatea intre barbati Si femei ) ;
 • Concentrare: obiectivele prioritare acopera un numar limitat de zone, Ce necesita sprijin pentru dezvoltare, iar celelalte resurse sunt dedicate unor grupuri sociale in dificultate blare Uniunea Europeana ;
 • Subsidiaritate Si proportionalitate Fondurile Structurale nu sunt direct alocate proiectelor alese de Comisie iar responsabilitatea alegerii proiectelor Si managementul lor revine autoritatilor nationale si regionale.
 • Management partajat ( Management descentralizat al fondurilor ) : Fondurile structurale Si de coeziune promoveaza solidaritatea Si coeziunea economica, sociala. Statele Membre trebuie SA actioneze pentru dezvoltarea zonelor proprii aflate in dificultate, in acest pots Uniunea ajutandu-le SA atinga obiectivele.
 • Principii ale fondurilor structurale


Principiile attention stau La baza fondurilor structurale gold fost Putin modificate in urma reformei blare 1999, principiul concentrarii, de exemplu, devenind principiul manager Al reformei, chiar daca nu se mai regaseste in mod explicit.

Principiile operationale reprezentate in noua varianta de Agenda 2000, sunt: principiul programarii, principiul parteneriatului, principiul aditionalitatii, principiul monitorizarii, controlului Si evaluarii.

Se promoveaza simplificarea Si descentralizarea managementului fondurilor structurale, evidentiata printr-o impartire clara a responsabilitatilor Si O crestere a rolului autoritatilor nationale si venue in implementarea programelor Fondurilor structurale.

Principiul concentrarii Se bazeaza pe 3 aspecte principale:

 • un anumit numar de obiective ;
 • anumite zone attention sunt eligibile ;
 • alocarea fondurilor spre regiunile sarace ale statelor membre.Principiul programarii multianuale ( Alocare pe programe multianuale 7 ani ) – Se cere un diagnostic Al situatiei blare prezent, o strategie Si obiective concrete de realizat. Perioada curenta de programare este 2007-2013.

Intr-o Prima etapa, statele membre inainteaza Comisiei Europene planuri nationale de dezvoltare si conversie bazate pe prioritatile nationale si regionale Si attention vor contine:

 • descrierea detaliata a situatiei curente in regiunea/statul respectiv,
 • descrierea strategiei celei mai potrivite pentru realizarea obiectivelor mentionate,
 • indicarea formei Si utilizarii contributiei fondurilor structurale.In etapa urmatoare statele inainteza Comisiei documentele de programare, pot fi de doua feluri:

 • Documente Cadru de Sprijin Comunitar ( DCSC ) -transpuse in Programele Operationale ( PO )
 • Documente Unice de Programare ( DUP ) , caracterizate prin amploarea.


Dupa realizarea documentelor de programare, se programeaza negocieri intre Comisia Europeana si statele membre vizand alocarea orientativa a fondurilor structurale ( exsitenta unor obiective concrete, a unor strategii integrate Si coerente multi-anuale ) .

Acest principiu vizeaza programarea multianuala, pe 7 ani, la diferite niveluri pentru a atinge obiectivele fondurilor structurale. Procesul de decizie este bazat pe parteneriat Si are mai multe etape, pina cand masurile Se pot implementa de organismele publice sau private abilitate.

Statele Membre elaboreaza planurile de dezvoltare Si reconversie, bazate pe prioritatile nationale si regionale Si transmit documentele de programare catre Comisia Europeana. Aceasta negociaza copper Statele Membre pe baza documentelor de programare si aloca finantari blare Fondurile Structurale pentru fiecare Stat, dispunand reajustari ale programului in functie de rezultatele raportarilor intermediare.

Principiul parteneriatului

Exista o stransa colaborare intre Comisia Europeana Si autoritatile nationale, regionale, locale Si alte organisme competente, deoarece acestea sunt implicate de la etapa de elaborare si aprobare a planurilor de dezvoltare pana la implementarea efectiva si monitorizarea acestora. Acest principiu evidentiaza gradul existent de descentralizare ce caracterizeaza intreaga politica regionala Si de asemenea, in Ce mod Se aplica subsidiaritatea.

Principiul aditionalitatii ( sau complementaritatii )

Asistenta financiara comunitara trebuie completata prin finantare la nivel national ( publica Si privata ) , deoarece fondurile structurale completeaza dar nu substituie efortul national Al statului membru. Printre atributiile institutiilor attention vor administra Fondurile Structurale si Fondul de Coeziune se numara si colectarea datelor, respectiv includerea lor in Planul de Dezvoltare.

Principiul vizeaza Ce cheltuieli publice ale statului membru Se realizeaza blare surse proprii, in perioada de programare, in paralel copper aceleasi tipuri de masuri copper finantare blare fondurile structurale. Fondurile comunitare nu trebuie SA inlocuiasca fondurile nationale attention au fost sau sunt alocate in scopul dezvoltarii unui anumit sector, hundred and one SA lupus erythematosus completeze. Chiar daca bugetele programelor incorporeaza fonduri UE Si fonduri nationale ( surse publice/ private ) ajutorul primit blare partea Comunitatii nu va inlocui cheltuieli structurale publice nationale.

Principiul administrarii, monitorizarii Si evaluarii

Principiul reprezinta un component de noutate adus in domeniul fondurilor structurale ( dupa reforma blare 1999 ) . Statele membre gold obligatia de a denumi O autoritate nationala de Implementare pentru fiecare pentru fiecare plan Al fondurilor structurale ( cu rol in colectarea datelor statistice, financiare, pregatirea rapoartelor anuale, transmiterea acestora La Comisie, evaluarea intermediara ) , dar Si Comitete de Monitorizare, conduse de un reprezentant Al Autoritatii de Implementare ( eficienta Si calitate in implementarea masurilor structurale ) .

Procedura de evaluare cuprinde 3 tipuri:

 • evaluarea premergatoare ( antique – ante ) presupune estimarea efectelor socio-economice anterior implementarii masurilor unui plan Si este responsabilitatea autoritatilor competente blare cadrul Statului Membru ;
 • evaluarea intermediara are loc la mijlocul perioadei de desfasurare a unui plan Si este efectuata de Comisia Europeana, in colaborare copper Autoritatea de Implementare a programului blare Statul Membru ;
 • evaluarea finala ( antique – station ) este realizata de Comisia Europeana in colaborare copper Statul Membru si cu Autoritatea de Implementare.Principiul efectuarii platilor Si controlul financiar

Statele membre Si Comisia Europeana incheie un contract de finantare prin attention:

 • Comisia se obliga SA plateasca transele anuale La attention s-a angajat pe baza documentelor de programare adoptate ;
 • fiecare Stat Membru numeste o Autoritate de Certificare Si Plata pentru fiecare plan, autoritate attention actioneaza ca intermediar intre Comisie si beneficiarii finali ;
 • Autoritatea de Certificare Si Plata, in colaborare copper Autoritatea de Implementare, monitorizeaza cheltuielile beneficiarilor finali Si Se asigura ca sunt respectate toate regulile Comunitatii ;
 • transferul fizic Al fondurilor ( transele de plata ) de la Comisie catre Statele Membre se realizeaza prin rambursarea cheltuielilor beneficiarilor finali, cheltuieli efectuate Si attention au fost aprobate si verificate de catre Autoritatea de Certificare Si Plata.
Programele Operationale in Romania ( entire contributie UE 19,667 miliarde euro in perioada 2007 – 2013 )

Obiectivul Convergenta al Programelor Operationale

Program Operational ( PO )

Procent sume alocate blare bugetul sum

Autoritatea de Management a Programului Operational ( PO )

1. PO Transport

23 %

Ministerul Transporturilor

2. PO Mediu

23 %

Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile

3. PO Regional ( POR )

19 %

& gt ; Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor

4. PO Dezvoltarea Resurselor Umane

18 %

Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse

5. PO Cresterea Competitivitatii Economice

13 %

Ministerul Economiei si Finantelor

6. PO Dezvoltarea Capacitatii Administrative

1 %

Ministerul Internelor Si Reformei Administrative

7. PO Asistenta Tehnica

1 %

& gt ; Ministerul Economiei si Finantelor

Obiectivul Cooperare Teritoriala al Programelor Operationale

Program Operational ( PO )

Procent sume alocate blare bugetul sum

Autoritatea de Management a Programului Operational ( PO )

8-13. PO Cooperare Teritoriala

2 %

Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor

Exista 14 domenii de interventie attention pot fi finantate blare fondurile structurale Si de coeziune ale UE:

 • Cercetare Si dezvoltare tehnologica
 • Informatizarea societatii
 • Conveyance
 • Energie
 • Protectia mediului Si prevenirea riscului
 • Turism
 • Cultura
 • Regenerare urbana Si rurala
 • Suport pentru companii Si antreprenori
 • Acces la locuri de munca stabile
 • Incluziune sociala pentru persoane defavorizate
 • Dezvoltarea capitalului uman
 • Investitii in infrastructura sociala, inclusiv cea de sanatate Sis educatie
 • – Promovarea dezvoltarii parteneriatului


Conform Agendei 2000, principiile comune ale reformei Fondurilor Structurale sunt concentrarea, eficienta Si simplificarea. Comisia doreste O mai buna aplicare a principiului parteneriatului Si incearca SA Se asigure ca principiul descentralizarii nu devine “re-nationalizare” mascata. [ 11 ] Pentru atingerea obiectivului major de reducere a disparitatilor in nivelurile de dezvoltare ( articolul 130a ) , solidaritatea europeana joaca un rol deosebit de of import.

Sursa: Fondul National de Garantare a creditelor pentru IMM [ 12 ]

Sursa: U.C.R.A.P. [ 13 ]

Concluzii

Uniunea Europeana cuprinde 27 province membre, iar dintr-o alta perspectiva aproximativ 200 de regiuni, devenind o adevarata putere pe piata economica. Totusi, membrii sai, la nivel de populatie nu au mereu parte de avantaje si oportunitati in ceea Ce priveste domeniul socio-economic.

Diferenta este facuta de zona in attention locuiesc- daca vitamin E o regiune saraca sau prospera, o zone aflata in expansiune sau declin economic, o zone urbana sau rurala, la periferia Uniunii Europene sau in unul blare centrele sale economice. [ 14 ]

Fondurile Structurale vin in ajutorul statelor membre, oferindu-le oportunitatea de a-si dezvolta zonele Si domeniile de activitate defavorizate sau subutilizate,

Scopul lor vitamin E de a stimula dezvoltarea, si nu de a acorda un ajutor financiar direct.

Sursa: U.C.R.A.P.

Bibliografie

 • Andrei, C. , Liviu- , ,Economie Europeana, , Editura Economica, Bucuresti, 2009
 • Rosca, Elisabeta- , ,Dezvoltarea regionala in contextul integrarii in Uniunea Europeana, , Editura Economica, Bucuresti, 2006
 • www.euractiv.ro
 • www.mie.ro
 • Fondurile structurale in U.E.-Ghidul actorilor dezvoltarii regionale, Proiect finantat prin PHARE, 2003
 • Maha
 • European Public Finance, papers emis de Comisia Europeana, Luxemburg, 2002
 • hypertext transfer protocol: //www.fondurile-structurale.com/fondurile_structurale.htm
 • hypertext transfer protocol: //fonduri.info.ro/
 • Instrumentele structurale ale Uniunii Europene- Fondurile Structurale si Fondul de Coeziune, Suport de curs realizat in cadrul proiectului de infratire institutionala RO03/IB/OT/01 “Intarirea capacitatii UCRAP si a retelei nationale de modernizatori” , Bucuresti


[ 1 ] Rosca, Elisabeta- , ,Dezvoltarea regionala in contextul integrarii in Uniunea Europeana, , Editura Economica, Bucuresti, 2006, pg 165

[ 2 ] www.euractiv.ro

[ 3 ] www.mie.ro

[ 4 ] Fondurile structurale in U.E.-Ghidul actorilor dezvoltarii regionale, Proiect finantat prin PHARE, 2003

[ 5 ] Maha, pg 15-16

[ 6 ] hypertext transfer protocol: //fonduri.info.ro/index.php? option=comcontent & A ; task=view & A ; id=255 & A ; itemid=73

[ 7 ] Maha, pg 18

[ 8 ] Rosca, Elisabeta- , ,Dezvoltarea regionala in contextul integrarii in Uniunea Europeana, , Editura Economica, Bucuresti, 2006, pg 168

[ 9 ] Andrei, C. , Liviu- , ,Economie Europeana, , Editura Economica, Bucuresti, 2009, pg 183

[ 10 ] Rosca, Elisabeta- , ,Dezvoltarea regionala in contextul integrarii in Uniunea Europeana, , Editura Economica, Bucuresti, 2006, pg 165

[ 11 ] Ghidul Fondurilor Structurale 2010, realizat de www.finantare.ro

[ 12 ] Ghid de Informare Fonduri U.E. , elaborat de Fondul National de Garantare a creditelor pentru IMM, decembrie 2007

[ 13 ] Suport de mongrel, ,Instrumentele structurale ale Uniunii Europene- Fondurile Structurale si Fondul de Coeziune, , , realizat in cadrul proiectului de infratire institutionala RO03/IB/OT/01 “Intarirea capacitatii UCRAP si a retelei nationale de modernizatori” , Bucuresti

[ 14 ] Rosca, Elisabeta- , ,Dezvoltarea regionala in contextul integrarii in Uniunea Europeana, , Editura Economica, Bucuresti, 2006, pg. 166